Kan consument geld verdienen aan persoonlijke data?

Kan consument geld verdienen aan persoonlijke data?
0
0
1628

Gebruikers van internet geven vrij achteloos persoonlijke data weg aan tal van partijen, die daar soms goed geld mee verdienen. Moeten consumenten zuinig zijn op hun privacy en hun persoonlijke data parkeren in een digitale kluis? Of wordt het tijd dat de eigenaar mee profiteert van de handel in zijn data? Beide opties komen dichterbij.

 
De gegevens die internetgebruikers achterlaten - via het accepteren van cookies of via aanmeldformulieren - krijgen steeds grotere waarde. De analyse van big data wordt geavanceerder, de eruit ontwikkelde algoritmes trefzekerder. Volgens de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking reden om recent op te roepen ,,een soort van wereldregering” op te tuigen, die ervoor waakt dat het algoritme ons niet overneemt.

 
Eigenaar data betalen 
Dat gaat wat ver, maar misschien is het wel verstandig dat we als individuen beschermen wat van ons is. Om privacyredenen, maar ook omdat het volkomen terecht is dat als partijen geld verdienen met deze gegevens, de data eigenaren daar ook een deel van krijgen, behalve gratis toegang tot een website.

De befaamde Amerikaanse informaticus en pionier Jaron Lanier (de man die het begrip virtual reality populair maakte) waarschuwt al een klein decennium voor de gevaren van almaar slimmer wordende algoritmes. Hij ziet tegelijk dat big data niet meer zijn weg te denken en bepleit ze onder voorwaarden dan maar te omarmen: de eigenaar van data - de consument dus - zou ervoor betaald moeten worden door het bedrijfsleven.

 
Digitale kluis tegen stelen
Roel Peels, CEO van Only Once, geeft een concrete aanzet tot het in praktijk brengen van deze filosofie door met zijn bedrijf individuen een online digitale kluis te bieden. Die slaat gegevens op in een ultra beveiligde data store. Alleen de gebruiker zelf kan via een shared agreement toestemming geven aan personen en bedrijven om over de voor hen benodigde informatie te beschikken.

Peels werd getriggerd toen hij zag hoe makkelijk de generatie van zijn kinderen, millennials, hun persoonlijke data weggeven. ,,Terwijl ondertussen 82,5 procent van de Nederlanders privacy een belangrijk onderwerp vindt en moeite heeft met het gebrek aan transparantie over wat er gebeurt met hun gegevens op internet. Dat botst. Daarnaast is het gewoon een slechte zaak dat data op grote schaal worden gejat. Het is immers fundamenteel een vorm van stelen,” zegt hij

 
Verdienmodel databezitter 
Maar Roel Peels zag ook een positieve kant. En zelfs een verdienmodel. ,,Persoonlijke- en bedrijfsinformatie zijn het nieuwe goud. Want de gegevens zijn de kerngrondstof voor alle bedrijven. Problemen waar databezitters tegenaan lopen zijn makkelijk te bedenken, maar denk eens aan de uitdagingen voor data gebruikers: bedrijven en organisaties die nu veel tijd en energie stoppen om alle informatie van al hun klanten up-to-date en gevalideerd te houden. Zij zullen blij zijn wanneer die klant zelf de controle heeft over zijn gegevens, die hij veilig en compleet aanlevert,” zegt hij. En zij zullen er in de toekomst zelfs geld voor over hebben, stelt hij.
Ook voor de databezitter valt winst te behalen. Zij zijn af van het almaar invoeren van aanmeldformulieren en updates van hun gegevens. Peels: ,,Je houdt het bij in je persoonlijke datakluis en jij bepaalt wie daar toegang toe heeft en tot welk gedeelte: privé, werk, in je rol als vader, als burger, hockeycoach enzovoort  – je kunt allerlei verschillende datasets aanmaken. Ons platform levert ze af als versleutelde digitale pakketjes. Op termijn zou je bedrijven daar geld voor kunnen vragen, waarvan wij als gegevens-intermediair een percentage krijgen.”

 
Controle naar data-eigenaar 
Peels hoopt de keten van informatie om te keren door van het huidige push- naar een pull-systeem te gaan als het aankomt op gegevens delen. ,,Nu moeten wij als data eigenaar overal onze gegevens aanleveren, op de wijze zoals de andere partij voorschrijft. Wij willen dat bedrijven bij ons de gegevens komen ophalen op onze wijze. De controle moet terug naar de data eigenaar. Zo kunnen we fundamenteel een eind maken aan de manier waarop de huidige en toekomstige generaties denken over en omgaan met hun persoonlijke gegevens.”

 
Betere bescherming persoonsgegevens   
Roel Peels startte Only Once in 2013 met een kapitaal van twee miljoen euro, bijeengebracht door crowdfunding  (900.000 euro), personeel (800.000 euro) en private equity (200.000 euro). Inmiddels werken er 15 mensen, waaronder ook een aantal juristen. ,,Naast een technisch verhaal is dit ook een juridisch verhaal,” zegt hij.

En inderdaad. Doordat persoonlijke data in economisch opzicht steeds belangrijker wordt is de bestaande wetgeving hierover op veel vlakken aangepast. De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Eén van de belangrijkste juridische wijzigingen wordt op 25 mei 2018 ingevoerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt in Europa nog maar één privacywet en behoort de Wet bescherming persoonsgegevens tot het verleden. De wijzigingen zijn ingrijpend. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen, en mogen ze niet meer data vragen dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst. Voor mensen moet het net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven. Individuen hebben nu al het recht een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Straks kunnen zij daarnaast eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van deze organisatie hebben gekregen.

Volgens Peels zal de verordening onder andere tot gevolg hebben dat de administratiedruk bij bedrijven groter wordt, zodat de behoefte aan een partij die de gegevens volgens de juiste richtlijnen aanlevert en bijhoudt, groter zal worden.

 
 

MEEPRATEN OVER DIT ONDERWERP? REAGEER

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft