Sentimentmeting: Proces Geert Wilders goed voor aandacht op social media

Sentimentmeting: Proces Geert Wilders goed voor aandacht op social media
8568

Met de Tweede Kamerverkiezing in het vooruitzicht, is er een grote behoefte aan meer duidelijkheid over de stem en mening van de kiezer. Daarom schakelt frank.news, i.s.m. Vostradamus, iedere maand de sentimentmeting op social media in. De conclusie van de afgelopen maand? Zo’n proces tegen Geert Wilders is prima voor de aandacht op social media.

 
 
De belangrijkste conclusies: Geert Wilders veroorzaakt meeste social media activiteit
  1. Geert Wilders veroorzaakt de meeste social media-activiteit, is ook koploper als het om de meeste berichten met negatief sentiment gaat én is onmisbaar voor de activiteit rondom zijn partij. Dankzij Wilders wordt deze meer dan verdubbeld. We zien hierin een duidelijke samenhang met het proces Wilders. In november heeft dit er waarschijnlijk aan bijgedragen dat de PVV van 24 naar 29 zetels is gestegen in de peilingen.
  2. Mark Rutte is de tweede meest besproken politieke leider. Hij zorgt er trouwens ook gelijk voor dat er met meer negatief sentiment over zijn partij wordt gesproken. We kunnen stellen dat de premierbonus zich vertaalt in aandacht, maar niet in positieve berichtgeving. Zou dat er iets mee te maken hebben dat zijn VVD niet meer de koploper is in de peilingen?
  3. Diederik Samsom en Lodewijk Asscher hebben één ding gemeen: ze voegen relatief weinig toe aan de social media activiteit rondom hun partij. Geen wonder dat de PvdA in de peilingen steeds verder wegzakt.
  4. In de vorige sentimentmeting viel al op dat over de SP als enige met meer positief dan negatief sentiment wordt gesproken. Dit is ook het geval voor lijsttrekker Emile Roemer.
 
Vorige maand berichtten we al over het opvallende feit dat de PvdA de meest besproken partij op social media was in het afgelopen jaar, terwijl de partij in de peilingen wegzakte naar een gedeelde zesde/zevende plek. De PVV, op dit moment weer de grootste partij als we de peilingen mogen geloven, neemt een derde plek in en zakte qua activiteit juist weg in de maand oktober. Dat blijkt in deze laatste sentimentmeting alweer verleden tijd te zijn. In ons onderzoek, mede mogelijk gemaakt door marktonderzoeksbureau Vostradamus, hebben we ons gefocust op de meest besproken lijsttrekkers, en partijleden. Wat voegen de partijleiders eigenlijk toe aan de ‘rumour around the brand’ van hun partij? Hoeveel wordt er over hen bericht? En roepen ze een negatief of juist overwegend positief sentiment op?

frank.news/Sentimentmeting: Proces Geert Wilders goed voor aandacht op social media frank.news/Sentimentmeting: Proces Geert Wilders goed voor aandacht op social media

frank.news/Sentimentmeting: Proces Geert Wilders goed voor aandacht op social media

Rechtszaak Wilders veroorzaakt activiteit
Wat opvalt is dat Geert Wilders het afgelopen jaar de meeste activiteit veroorzaakt, met 197.836 berichten in totaal. Ook als het om berichtgeving met negatief sentiment gaat, is hij koploper met 21.738 berichten. Als we de activiteit van de PVV vanaf 1 november vergelijken mét en zonder Wilders, dan zien we dat de lijsttrekker ervoor zorgt dat deze meer dan verdubbelt.

Aan de verschillende pieken in de sentimentmeting van de PVV-lijsttrekker valt de grote piek op 17 november op. Deze wordt veroorzaakt door berichtgeving over de reactie van Geert Wilders op de strafeis van het OM. 7 procent van de berichten over dit onderwerp is negatief, en 3 procent positief. De grootste piek is te zien op 9 december; de dag waarop Wilders schuldig werd bevonden in het ‘minder Marokkanen’- proces. Het gaat om 7502 berichten in totaal, waarvan 10 procent met een negatief en 5 procent een positief sentiment. Ook de volgende dag is er nog veel activiteit met 3873 berichten, waarvan het sentiment anders dan de dag ervoor overwegend positief is met 14 procent tegen 10 procent.

In de peilingen is de partij in de afgelopen maand van 24 naar 29 zetels gestegen. We kunnen concluderen dat het proces van Wilders de PVV niet alleen de hoogste social media aandacht genereert, maar ook een zetelwinst oplevert.

Tweede plek voor Rutte
In de sentimentmeting van de VVD viel al op dat de partij op een tweede plek stond als meest besproken partij. Dat zien we in dit onderzoek ook terug: Mark Rutte staat op een tweede plek van meeste activiteit met 9 procent positief en 12 procent negatief. Als we kijken naar hoeveel Rutte toevoegt aan de activiteit voor zijn partij, zien we dat dit de VVD wel iets meer berichten oplevert, maar dat is zeker geen verdubbelaar zoals bij Wilders het geval is. Verder valt op dat vooral het negatieve sentiment stijgt als we Rutte aan de zoekopdracht toevoegen.

De echte negatieve uitschieter is op 19 november, waarop de VVD-lijsttrekker zijn speech houdt tijdens het partijcongres. Dit levert 26 procent aan negatieve berichten op tegenover 10 procent positief. De grootste positieve piek is op 26 augustus: de dag dat Rutte officieel als lijsttrekker werd voorgedragen. Hierover wordt meer positief (9 procent), dan negatief (7 procent) bericht.

 
 Asscher & Samsom weinig invloed
Diederik Samsom en zijn opvolger Lodewijk Asscher hebben één ding gemeen: ze voegen relatief weinig toe aan de social media activiteit rondom hun partij. Dat de PvdA in onze vorige meting nog als meest besproken partij uit de bus kwam, daar hebben zij duidelijk niet veel invloed op gehad. Alleen op 9 december als de uitslag van de lijsttrekkerverkiezing bekend is, zien we een duidelijke piek. Al had het opstappen van Jacques Monasch begin november een vergelijkbaar effect.

Als we de twee heren met elkaar vergelijken is duidelijk te zien dat Diederik Samsom het afgelopen jaar minder populair was dan Asscher. Dit zie je alleen al aan de hoeveelheid berichten: 28966 voor Samsom tegenover 35.838 voor Asscher. In aantallen (3178) en percentages (9 procent) levert het laatstgenoemde i.v.m. de rest geen slechte score op als het om negatief sentiment gaat.

 
 Emile Roemer enige positief
De SP, in de peilingen een vijfde plek, was in de vorige sentimentmeting al de enige partij met meer positief dan negatief sentiment. Dit geldt ook voor lijsttrekker Emile Roemer. Met een totaal van 9600 berichten, waarvan 10 procent positief, en 7 procent negatief. Zijn grote negatieve uitschieter was op 21 september, toen Roemer onder vuur lag om zijn zorgplannen. De aftrap van de verkiezingscampagne op 29 augustus leverde de SP-lijsttrekker juist een overwegend positief sentiment op. De interne aanval van zijn partijgenoten is niet meegenomen in deze meting.

 
Jesse Klaver gelijk
De GroenLinks-lijsttrekker is degene die als enige een gelijk percentage aan zowel negatief als positief sentiment scoort (beide 11 procent). We kunnen daardoor stellen dat er over Jesse net zoveel negatief wordt bericht als positief. De lijsttrekker voor GroenLinks staat op een vierde plek qua aantal berichten. Door zijn optreden in tv-programma Buitenhof op 25 september maakte Klaver zich iets minder populair met de uitspraak; ‘Het klinkt misschien raar maar mijn levensverhaal heeft gewoon veel overeenkomsten met Obama’. Dit zien we terug in de negatieve piek (9 procent). Begin dit jaar deed hij het een stuk beter door zijn speech tijdens het partijcongres van GroenLinks, score: 11 procent positief tegenover 7 procent negatief.


CDA opvallend laag
Wat verder opvalt, is dat de lijsttrekkers van D66 en CDA (derde en vierde in de peilingen), net als bij de vorige sentimentmeting een stuk minder populair zijn. Alexander Pechtold scoort nog een zesde plaats na Jesse Klaver, maar CDA-lijsttrekker Sybrand Buma met 6761 is in dit rijtje nog minder populair dan Marianne Thieme (10854).

Negatief sentiment voor Sylvana
Als we tot slot naar de percentages kijken van berichten met negatief sentiment, blijkt dat Geert Wilders in vergelijking tot de acht anderen veel besproken namen met 11 procent ’slechts’ een vijfde plek inneemt. Sylvana Simons neemt met 18 procent aan negatieve berichtgeving een eerste plek in. In absolute aantallen staat zij qua activiteit op een derde plek. De grote negatieve pieken worden in het geval van het DENK-partijlid veroorzaakt door berichten over onderwerpen als ‘uitzwaaidag Sylvana‘, 27 mei, en ‘dreigfilmpje Sylvana’ op en rond 22 november. Op de dag, tevens piekmoment, dat zij aangeeft zich aan te sluiten bij DENK, is het sentiment 10 procent positief en 12 procent negatief.

We stuiten hier overigens wel op de beperkingen van de geautomatiseerde sentiment classificatie. Een ‘negatief’ bericht kan zowel een bericht zijn waarin negatief wordt gereageerd op alles wat Sylvana Simons aan verwensingen over zich heen heeft gekregen, als een bericht dat negatief is over Sylvana zelf.

frank.news.Sentimentmeting: Proces Geert Wilders goed voor aandacht op social media

 
Over het onderzoek: Welke sociale media worden gemeten om tot de online sentimentmeting te komen?
De volgende bronnen worden gemeten: Twitter, Facebook (betreft bedrijfspagina’s), Blog, Forum, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn en Nieuwssites. Met uitzondering van alle privéaccounts die afgeschermd zijn.

Vostradamus heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de namen van de politieke lijsttrekkers. De openbare accounts van deze lijsttrekkers en van hun politieke partijen zijn hierdoor dus ook in de meting meegenomen. Met als mogelijk gevolg dat de positieve berichtgeving per partij hierdoor iets hoger is uitgevallen, vergeleken met het sentiment van het volk.

 
 Is het aantal berichten dat niet als positief of negatief is gemeten, neutraal?
Deze berichten zijn neutraal of op basis van zoekwoorden niet geclassificeerd tot positief of negatief. Nieuwsberichten zijn overigens altijd als neutraal omschreven. Kanttekening hierbij is wel dat sarcastische berichten door Coosto niet als sarcastisch gezien worden, en kunnen daardoor toch als positief gemeten worden, terwijl ze negatief bedoeld zijn.

 
Bron online sentimentmeting: Coosto door Vostradamus
Gemeten periode: 1 januari 2016 t/m 11 december 2016
Bron aantal zetels: Peilingwijzer.nl; combineert de peilingen van I&O Research, Ipsos, Peil.nl, De Stemming/ EenVandaag en TNS NIPO tot één schatting van de politieke krachtsverhoudingen voor de Tweede Kamer.