NLO komt belofte na: luisteronderzoek in 2018 op de schop

NLO komt belofte na: luisteronderzoek in 2018 op de schop
7344
De achterhaalde onderzoeksmethode om de luistercijfers van Nederlandse radiozenders te meten gaat op de schop. Zoals directeur Franks Kok van de Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) in februari al op frank.news beloofde, gaan vanaf 2018 draagbare elektronische meters het traditionele dagboek vervangen.
Onlangs publiceerde NLO de eisen en wensen voor het nieuwe luisteronderzoek 2018-2020 in een zogeheten ‘Request for Proposal’ (RpF). Daarmee kunnen onderzoeksbureaus een voorstel indienen. Volgend jaar maakt de stichting daar een keuze uit.

OuderwetsNu nog zijn de cijfers van het NLO gebaseerd op een landelijke representatieve steekproef van rond de 10.000 respondenten van 10 jaar en ouder. Dat gaat al sinds de jaren ’60 met behulp van een dagboek, waarin zij - meestal achteraf - per kwartier aankruisen naar welke zender ze hebben geluisterd. De laatste jaren kan dat ook digitaal.
Het grote nadeel daarvan is dat mensen bij het invullen van het dagboek meer geneigd zijn om gewoontegedrag te registeren. Ze weten niet precies meer wanneer ze naar welk kanaal hebben geluisterd en vullen achteraf dan maar hun favoriete zender of dj in. Daar profiteren de grote zenders van, want die hebben de meeste naamsbekendheid.

Politiek spelTechnische middelen maken het al lang mogelijk om het luisteronderzoek te verbeteren, zo berichtte frank.news eerder. Over de persoonlijke draagbare elektronische meter wordt al sinds begin deze eeuw gesproken. Overstappen op een andere meetmethode zou tot een behoorlijke verschuiving in marktaandelen en een daling van de GRP’s kunnen leiden. Daar is veel reclamegeld mee gemoeid; een reden voor grote spelers/verdieners om vernieuwingen tegen te houden.

Fijnmaziger en frequenterToch gaat het er over anderhalf jaar van komen. De belangrijkste vernieuwing is volgens NLO dat het luistergedrag passief, aan de hand van een draagbare elektronische meter wordt geregistreerd. Die herkent en registreert de zenders. Dat maakt de metingen fijnmaziger, terwijl het de respondenten minder moeite kost.
Nu rapporteert NLO maandelijks over de luistercijfers, terwijl de kijkcijfers op tv wekelijks worden gepubliceerd. De stichting overweegt om dat bij de introductie van het nieuwe luisteronderzoek in 2018 frequenter te gaan doen.