Mailings buiten kantooruren meest effectief

Mailings buiten kantooruren meest effectief
144

De hoogste open- en klikratio’s bij e-mailcampagnes worden behaald bij mailings met dynamische content, een campagne-omvang van 500 tot 1000 ontvangers en verzending buiten kantooruren. DDMA, de brancheorganisatie voor marketing en data, concludeert dit uit de DDMA Nationale E-mail Benchmark 2017. Voor dit benchmarkonderzoek zijn 4,8 miljard e-mails verdeeld over 185.000 campagnes geanalyseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat e-mail met dynamische content een 0,9 procent hogere klikratio heeft. Op mobiel is dit effect het grootst. DDMA concludeert dat in slechts 37 procent van de onderzochte campagnes sprake was van dynamische content en dat op dit gebied dus duidelijke kansen liggen voor organisaties.

De ratio’s nemen sterk af naarmate een e-mailcampagne naar meer adressen gestuurd wordt. Mails die naar meer dan 10.000 mensen verzonden worden, worden 5,9 procent minder vaak geopend. Campagnes met de kleinste campagne-omvang (500 tot 1000 ontvangers) hebben een open ratio (COR) die 9,7 procent hoger ligt dan gemiddeld.

Veruit de meeste mailings (72 procent) wordt tijdens kantooruren verstuurd, terwijl de gemiddelde ratio’s juist hoger zijn buiten kantooruren. En op maandag worden mails daarbij het vaakst geopend, terwijl mensen op zaterdag het meest doorklikken. De meeste e-mails worden nog steeds op een desktop geopend (60 procent), maar het aandeel dat op een mobiel wordt geopend neemt wel toe (van 36 procent in 2016 naar 40 procent in 2017).


Voor het volledige onderzoek en alle cijfers, zie: DDMA Nationale E-mail Benchmark 2017.