De passieve consument wordt radicaal

De passieve consument wordt radicaal
134

In 2016 stond de consument “vooral passief aan de zijlijn toe te kijken”. Dat wordt in 2017, het jaar van de “radicale identiteit”, wel anders.

 
De trend van Klaus van den Berg en Evelien Dieleman wijst uit dat het een jaar belooft te worden waar oppervlakkigheid plaatsmaakt voor diepgang, ‘tijd is geld’ voor ‘geld is tijd’. En waarin we afgaan op ervaringsdeskudingen en niet op de ‘kletsende klasse’.

 
Met een nieuw jaar voor de boeg onderzochten markt- en trendonderzoekers Klaus van den Berg (vanuit gelijknamig marktonderzoeksbureau) en Evelien Dieleman (Trendcult) welke radicale identiteitswisseling plaatsvindt als het om de consument gaat. In 2016 was de consument passief en keek hij vooral toe. Voor dit jaar voorziet het duo een identiteitsverandering naar een meer actieve burger die het heft in eigen handen neemt.

 
Om de veranderingen te ondersteunen maakten zij ook dit jaar een “Hot or Not in 2017-lijst”. Klaus van den Berg: ,,2016 was een heftig, maar ook leerzaam jaar. De blik van Nederlanders gaat van buiten naar binnen bewegen. De extraverte focus op de negatieve buitenwereld van anderen gaat plaatsmaken voor een meer introverte belangstelling voor de positieve binnenwereld van jezelf". Ook Evelien Dieleman merkt op dat in 2017 nog meer zichtbaar zal worden dat niet alleen mensen, maar ook organisaties en overheden met de billen bloot gaan.

 
HOT - NOT in 2017
Black Friday  - Casual Friday

Onderaf - Bovenaf

Ethische piraten - Moraalridders

Circulaire economie - Disruptieve economie

Verkiezingsuitslagen - Opiniepeilingen

Privacy - Selfie

Vluchtelingen - Expats

Consumer mode - Producer mode

Binnenland - Buitenland

Soberistas - Fashionistas

Ervaringsdeskundigen - De kletsende klasse

Bewoners – Toeristen

Diepgang - Oppervlakkigheid

Intelligence Augmentation (IA) - Artificial Intelligence (AI)

Professionele gamers – Iedereen is een vlogger

Vegan - Biologisch

Buurderij – Snackbar

Safe zones - Ontgroening

Desem dude – Quinoa meisje

On-demand - Abonnement

Engagement - Commentaar

Basisinkomen - Belastingparadijs

Protestborden - Reclameborden

Spraakopdracht - Spellingscontrole

Geheimen - Transparantie

Leon Naturally Fastfood - McDonalds

Glazen Klif - Glazen plafond

Hackers - IT-ers

Signal - Whatsapp

Sociale balans - Gentrificatie

Online discounters - Flagship stores

Fitgirl - Fotomodel

Data reclaim - Big data

Loonsverhoging - Loonmatiging

Yoost – Joop

Bots - Apps

Burgers - Consumenten

Mono stores – Concept stores

Lokale keuken - Exotische keuken

Collectief - Individueel

Robots - Drones

Geld is tijd - Tijd is geld

Wakker Dier - Plofkip