BNNVARA ontwikkelt nieuwe ‘kijkcijfertool’

BNNVARA ontwikkelt nieuwe ‘kijkcijfertool’
330

De meeste omroepen meten het bereik (en succes) van een programma aan de hand van de kijk- en luistercijfers. Bij BNNVARA vonden ze dat dit stelsel wel eens aangepast mocht worden aan de veranderde mediaconsumptie, waarin social media en digitale platformen ook voor impact zorgen. De omroep wilde niet wachten tot iedereen het hierover met elkaar eens was en dus ontwikkelde het zelf een nieuwe rapportagetool: BIKL. Met BIKL meet BNNVARA de Bereik-, Impact, Kijk- en Luistercijfers van de eigen omroep.

De bètaversie van BIKL staat sinds gisteren online. Op bikl.bnnvara.nl vind je bereikcijfers van de programma’s van BNNVARA op radio, tv, websites, Facebook, YouTube, Twitter en Instagram. Dit zijn alle meetbare kanalen voor de omroep. De nieuwe rapportage is intern ontwikkeld om meer te kunnen meten dan alleen de kijk- en luistercijfers waar nu naar gekeken wordt, om programma’s ook op dit bereik te kunnen beoordelen. BIKL laat dus niet alleen een overzicht zien van de bereikcijfers op de lineaire kanalen. Ook alle clicks, views en fans zijn inzichtelijk gemaakt.

Algemeen directeur Gerard Timmer vindt het hoog tijd voor een rapportage die past bij de veranderde mediaconsumptie: ,,Of een programma succesvol is wordt momenteel bepaald aan de hand van de kijkcijfers op NPO1, 2 of 3 of op basis van het luisteraandeel op één van de radiozenders. Maar die opvattingen gaan nog altijd niet vergezeld van het bereik en de impact op alle nieuwe platforms. Volgers op Instagram, Facebook of Twitter, het aantal abonnees op YouTube, of überhaupt hoeveel er op al deze platforms is gereageerd of gediscussieerd aan de hand van programma’s die we maken, spelen in de beoordeling van programma’s of de kracht van netten en zenders nog altijd geen rol. Onterecht, want het is toegenomen bereik en extra impact.”

Met de lancering van de bètaversie van BIKL zet BNNVARA de eerste stap naar meer inzicht in het totale bereik en impact van haar content. In deze eerste versie zijn alle kwantitatieve data inzichtelijk gemaakt, met uitzondering van de luistercijfers en reacties op internetfora. Deze cijfers worden volgend voorjaar toegevoegd.

De volgende stap is een op data-onderzoek en socio-maatschappelijk onderzoek gebaseerde impactrapportage. Daarmee wordt pas echt inzichtelijk hoe groot of waardevol de impact van een programma was. Het meten van het totaalbereik en de impact van een programma is in eerste instantie vooral belangrijk voor de makers. Zij krijgen hiermee beter inzicht in het bereik van hun content. Daarnaast vormen de transparante data op macroniveau een rapportage voor vakgenoten, beleidsmakers, politici en andere partijen.