De magie van 5 Olympische ringen

De magie van 5 Olympische ringen
0
0
24606
Er schuilt een heleboel symboliek in alle rituelen die tijdens de Olympische Spelen voorbijkomen. Of het nu om de Olympische vlag gaat of om de medailles; er zit veel meer achter dan wat we zien. Ronald Bos vertelt over de symbolen van De Olympische Spelen.
 De Olympische vlag werd voor het eerst gehesen tijdens de Olympische Zomerspelen 1920 in Antwerpen. De vlag is ontworpen door Pierre de Coubertin en iedereen kent de witte vlag met daarop het door hem ontworpen symbool van vijf in elkaar grijpende ringen, elke ring in een andere kleur. Bert Janssen schreef in 2012 een fraai artikel over de constructie van het Olympische beeldmerk, maar ik wil wat dieper ingaan op de betekenis van dit logo.

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

 
Kleur bekennen
De ringen hebben de kleuren blauw, zwart, rood, geel en groen. Het Internationaal Olympisch Comité beweerde ooit dat iedere kleur gekoppeld is aan een specifiek werelddeel. De Coubertin ontkende dit: ze waren gekozen omdat elke vlag van een land minstens één van deze kleuren bevat. Volgens mij is hier iets anders aan de hand. De gekleurde ringen stellen de vier elementen Water (Blauw), Aarde (Geel), Lucht (Groen) en Vuur (Rood) voor. De vijfde en zwarte ring stelt het verbindende element Ether voor. De oude Egyptenaren visualiseerden dit element als de godin ‘Nun’, de donkere (zwarte) oerzee waaruit ons universum ontstaan is. Hiervan is ons Nederlandse woord ‘non’ afgeleid, de in het zwart geklede, maagdelijke vrouw/zuster. En ‘non’ is in de Franse taal ‘nee ; weer een variant van de negatieve polariteit in onze elektromagnetische wereld.

 
De kleuren van de medailles
Dan iets over de medaillekleuren. Na afloop van elke discipline worden de drie beste sportprestaties beloond met een gouden medaille voor de eerste plaats, zilver voor de tweede plaats en brons voor een derde plaats. Natuurlijk ligt hier astrologie aan ten grondslag: Goud staat voor de Zon en Zilver voor de Maan. De twee andere gunstige ‘wandering stars’ zijn Jupiter en Venus. In alchemie staan Jupiter voor Tin en Venus voor Koper en de legering tussen beide noemt men Brons. Zoals u ziet; er worden alleen maar gunstige ‘plakken’ metaal uitgereikt aan mensen die goed zijn in hun sport.

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

 
Vesica Piscis
Het logo van De Coubertin is gebaseerd op een logo dat tot 1925 door de ‘Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques’ werd gebruikt. Hun embleem bestond uit twee geschakelde ringen en was oorspronkelijk een idee van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. De afbeelding van twee geschakelde ringen roept bij mij direct het beeld van de Vesica Piscis op. Dit geometrische figuur wordt gevormd door twee identieke cirkels, waarbij het centrum van een cirkel zich op de omtrek van de andere bevindt. In religie en mythologie keert deze figuur keer op keer terug als de Heilige drie-eenheid, twee die samen één (nieuwe) vormen. Spirit + Body = Soul, Vader + Heilige geest = Zoon, Josef + Maria = Jesus, Brahma + Shiva = Vishnu, Osiris (El) + Isis (Is) = Horus (Ra), Zeus + Athena = Apollo, San + Fuh = Pao, Nimrod + Semiramis = Tammuz, enz. Wetenschappelijk gezien ontstaat een nieuwe vorm in de blaas (= Vesica) wanneer er ‘Pi scission’ plaatsvindt (doorsnede door gebruik van het getal Pi/π). Celdeling dus!

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen
Squaring the circle
Op de Vesica Piscis kom ik een andere keer terug, want de vorm van Jung is anders. Als u goed kijkt, ziet u dat de ringen van Jung net iets dichter bij elkaar staan. Het betreft hier ‘Squaring the circle’, in het Nederlands de ‘Kwadratuur van de cirkel’ genaamd. Dit is het verschijnsel waarbij een vierkant en een cirkel exact dezelfde omtrek hebben. Wanneer de straal van de  cirkel gelijk aan 1 is, dan is de lengte van het vierkant gelijk aan √π. Jung schreef hier zelf over: ‘The ‘squaring of the circle’ is one of the many archetypal motifs which form the basic patterns of our dreams and fantasies. But it is distinguished by the fact that it is one of the most important of them from the functional point of view. Indeed, it could even be called the archetype of Wholeness’. Het logo van de Olympische Spelen bestaat uit vijf ringen, die allen volgens het ‘squaring the circle’ principe met elkaar verbonden zijn. Waarom zou De Coubertin wereldwijd bekende meetkunde in zijn logo-ontwerp verwerkt hebben? Omdat sporters tijdens de Olympische Spelen hun krachten meten!

 
frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

In esoterie staat de cirkel bekend als ‘Hemel’ en het vierkant als ‘Aarde’. De Hemel wordt vertegenwoordigd door het getal 3 (uitgedrukt door middel van de goddelijke drie-eenheid) en de Aarde door het getal 4 (de vier hoeken van de kubus/materie).  ‘Squaring the circle’ is dus een vereniging van het Hemelse met het Aardse. In de Vrijmetselarij wordt veelvuldig verwezen naar deze vereniging of het gelijkstellen van deze vorm en betekenis. Kijk alleen maar naar hun logo: de bekende ‘Square and Compass’. De naar beneden wijzende winkelhaak om een vierkant te tekenen en een naar boven gerichte passer voor een cirkel zijn niets meer dan een visualisatie van de Hermetische filosofie ‘As Above, So below, as Below, So Above’. Wanneer we 4 + 3 optellen krijgen we 7 (volgens mij heb ik getal al eens eerder opgeschreven). En tussen de twee meetinstrumenten ziet u de hoofdletter G, de 7e letter van het alfabet… Nu snapt u ook waarom de G7 opgericht is, en niet de G6, G9 of G13. De G is van God of Grand architect of the universe.

 
God is 7, de Mens is 5
Hieronder ziet u de ‘Vitruvian Man’ van Leonardo da Vinci. Da Vinci was een meester in het verstoppen van verborgen kennis in zijn kunstwerken. Iedereen ziet het vierkant en de cirkel wel, maar herkent hierin niet het ‘Squaring the circle’-principe. De ’Vitruvian Man’ wordt gezien als een symbool van het ‘humanisme’, met de Mens als verbindend element tussen Hemel en Aarde, de verhouding van de Mens in de microkosmos ten opzichte van de macrokosmos. Leonardo da Vinci projecteert het menselijk lichaam als een vijfpuntige ster binnen de cirkel en vierkant. Het pentagram is de makkelijkst te tekenen ster; laat een kind een ster tekenen en het wordt hoogstwaarschijnlijk een pentagram. Waarom? Omdat dit voor de mens het ‘natuurlijkst’ aanvoelt. Het getal 5 heeft altijd een magische en mythische betekenis gehad, het is het getal van de Mens. We hebben onder andere vijf vingers/tenen aan onze handen/voeten en kennen vijf zintuigen, die met de vijf elementen en bijhorende Platonische lichamen verbonden zijn.

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen
‘Deelnemen is belangrijker dan winnen’ is een uitspraak die vaak met Pierre de Coubertin geassocieerd wordt, ook al schijnt het niet zijn eigen tekst te zijn. Hij bedoelde waarschijnlijk dat hoe fanatiek er tijdens de Olympische Spelen om de titel gestreden wordt, het doet er eigenlijk niet toe. We zijn al sterren en we zullen altijd broeders en zusters zijn, brothers and sisters. Deze twee Engelse woorden zijn afgeleid van de mannelijke Egyptische Zonnegod Ra (b-Ra-thers) en het vrouwelijke sterrenbeeld Maagd, beter bekend als Isis (Isis-stars). Ieder mens is een afspiegeling van de sterren. Dat zien we terug in het Engelse woord ‘human’, wat is afgeleid van ‘hue-man’. Oftewel ‘kleur-/licht-lichaam, zoals een ster.

 
De magie van de 5
De Coubertin koos weloverwogen voor vijf ringen in zijn logo. Laten we dit getal 5 verder onder de loep nemen, want hiermee is iets bijzonders aan de hand. De 5 is om te beginnen een ‘Fibonacci-getal’.

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

De geometrische verhoudingen in de pentagram verhouden zich volgens de Gulden Snede (= 1:Phi (1,618…). Deze verhouding vormt de basis van de Fibonacci-reeks: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, enz. Elk getal wordt gevormd door de twee voorgaande getallen bij elkaar op te tellen. De Fibonnaci-reeks vinden we overal in de natuur terug, ook in het menselijk lichaam. Kijk eens hoe de Gulden Snede in onderstaande pentagrammen verstopt zit:

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

 
In het oude Rome werden lettercombinaties uit het Griekse alfabet gebruikt om waarden aan te geven. Het getal 5 werd uitgedrukt door de letter V.

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

We kennen nu allemaal de vier elementen Aarde, Lucht, Water en Vuur. Maar ze komen uit het verbindende vijfde element Ether, wat met de letter E begint. En laat de E de 5e letter uit ons alfabet zijn!

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

Wanneer we bovenstaande Fi - V - e bij elkaar zetten, lezen we:

frank.news/De magie van 5 Olympische ringen

Sport verbroedert, zeker tijdens de Olympische Spelen. De vijf elementen zijn immers altijd aanwezig.

 
Bedankt voor het lezen, en graag tot de volgende keer!
 

MEEPRATEN OVER DIT ONDERWERP? REAGEER

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft