Reclameomzet tv stijgt, maar jonge kijkers rennen weg